محصولاتسایر بیمه هابیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

تاریخچه بیمه آتش سوزی:
پوشش بیمه آتش‌سوزی‌ براي‌ اولين‌ بار جهت‌ حراست‌ اماكن‌ تجاري‌ و منازل مسكوني‌ در اروپا به‌ وجود آمد. بلافاصله‌ بعد از آتش‌سوزي‌ بزرگي‌ كه‌ در سال‌ ۱۶۶۶ در لندن‌ از يك‌ دكان‌ نانوايي‌ آغازشد و بزودي‌ به‌ ساختمانهاي‌ مجاور توسعه‌ پيدا كرد و در نتيجه‌ ۴۰۰ كوچه و خيابان‌ شهر لندن‌ به‌ مساحت‌ تقريبي ۱۷۵ هكتار شامل‌ حدود ۱۳۰۰۰ واحد مسكوني‌ و تجاري‌ از بين‌ رفت، لزوما ارائه پوشش های بیمه آتش سوزی احساس شد. موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. 

واحدهای مسکونی:
بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

مراكز صنعتي:
ساختمان، تأسيسات، ماشين‌آلات و مواد اوليه موجود كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي به قيمت روز بيمه نمود.

مراکز غیر صنعتی و انبارها:
واحدهاي تجاري، اداري، مجموعه‌هاي رفاهي، آموزشي، خدماتي و انبارها از جمله مراکزي هستند که در اين طبقه قرار مي‌گيرند. بنابراين طيف وسيعي از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ با سرمايه‌ ثابت:
با اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ به‌ اموال‌ مورد بيمه‌ را تا حداكثر سرمايه‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ زيان‌ وارد شده‌ جبران‌ مي‌كند. اصولا خسارات‌ پرداختني‌ نمي‌تواند از مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هريك ‌از اقلام ‌بيمه‌شده‌ بلافاصله‌ قبل‌ و بعداز بروز خسارت‌ و يا در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ كلي‌، از مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ هريك‌ از اقلام‌ خسارت‌ ديده‌ بيشتر باشد. بيمه‌گذار در زمان‌ اخذ پوشش‌ بيمه‌اي‌ بايد دقت‌ كند كه‌ اموال‌ خود را به‌ قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ كند، در غير اين‌صورت‌ براساس‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ بيمه‌ در صورتي‌ كه‌ مالي‌ به‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ خود بيمه‌ شده‌ باشد، بيمه‌گر فقط به‌ تناسب‌ مبلغي‌كه‌ بيمه ‌كرده‌ به‌ قيمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد شد.

بيمه با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy:
اين پوشش معمولاً براي موجودي انبارها با توجه به نوسان موجودي صادر و حق بيمه متناسب با ميزان موجودي محاسبه مي شود. بر اساس شرايط بيمه اظهار نامه اي، بيمه گذار موظف است پايان هر ماه لغايت پانزدهم ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد و دفاتر خود كتباً به بيمه گر اظهار كند.

بيمه با شرايط جايگزيني و بازسازي Replacement:
تورم و افزايش قيمتها موجب شده قيمت ساختمانها و ماشين آلات واحدهاي صنعتي نيز بطور روزافزون افزايش يابد. لذا بيمه گذاراني كه ساختمان و ماشين آلات آنها در اثر آتش‌سوزي از بين مي رود قادر نيستند از محل خساراتي كه از شركت بيمه دريافت مي كنند، ساختمان و ماشين آلات از بين رفته را جايگزين و بازسازي كنند.
با ارائه بيمه با شرايط جايگزيني و بازسازي به بيمه گذاران، درصورتي كه ساختمان و ماشين آلات آنها در اثر آتش سوزي و ساير خطرات تحت پوشش بيمه نامه از بين برود، ارزش جايگزيني و تجديد ساختمان را پرداخت مي كند مشروط برآنكه موردبيمه با ارزش واقعي بيمه شده باشد. اين پوشش مخصوص ساختمانها و ماشين آلات كارخانه ها است و شامل موجودي نمي شود.

طرح جامع آسايش خانه و خانواده:
در اين طرح شرکت بیمه متعهد است كه ساختمان و تاسيسات و اثاثيه منزل مسكوني افراد را درمقابل خطرات آتش سوزي، انفجار صاعقه، سيل، سرقت اثاثيه، زلزله و نيز مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث (همسايگان همجوار ناشي از خطرات آتش‌سوزي و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزينه اجاره واسكان موقت بيمه گذار وافرادخانواده وي تحت پوشش قرار دهد.

 طرح جامع واحد های صنفی:
برای پوشش مناسب بيمه اي به واحدهاي صنفي، طرح بيمه واحدهاي صنفي جهت واحدهاي تجاري، كارگاههاي كوچك و واحدهاي خدماتي ارائه مي گردد. که علاوه بر خطرات اصلي، خطرات سيل، زلزله، سرقت با شكست حرز، مسئوليت مدني (مالي) بيمه گذار در قبال همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار، فوت، نقص عضو و هزينه پزشكي، وقفه در فعاليت و هزينه پاكسازي و جمع آوري ضايعات تحت پوشش قرار میگیرد.

خطرات اصلي تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي عبارتند از:

آتش سوزي- صاعقه و انفجار:

-    حريق عبارتست از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا" با دود و حرارت و نور زياد توام است .
-    آتش سوزي عبارت از آتشي است كه از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته ، يا منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد .
-    صاعقه عبارتست از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید.
-    انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.  هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نمی باشد، ‌از جمله انفجارهای هسته ای و مواد منفجره و ...
 
خطرات اضافي (تبعي) تحت پوشش بيمه آتش سوزي:

بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي علاوه برخطرات اصلي، مورد بيمه را تحت پوشش خطرات اضافی (تبعی ) نيز قراردهد، خطرات اضافي را مي توان به شرح زير نام برد:

1-زلزله Earthquake: اين پوشش شامل كليه خساراتي است كه مستقيماً دراثر وقوع زلزله يا آتش سوزي ناشي از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورايجاد شده باشد.
2-سيل Flood: عبارتست از جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي آن به علت بارش برف وباران، طغيان رودخانه ويا شكستن سدها ايجاد شده باشد.
3-طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب اين پوشش كليه اموال در مقابل خسارات مستقيم ناشي از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي گيرد .
 4-تركيدگي لوله آبpipes burst  Damage By Water: بموجب اين پوشش خسارات ناشي از تركيدگي تانكرها ولوله كشي وفاضلاب دستگاههاي آبرساني كه در محل مورد بيمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.
5- ضايعات برف و باران Damage By snow and rain waste: خسارات ناشي از آب باران وذوب شدن برف مشروط براينكه آب ازطريق بام ويا گرفتگي لوله ها، لبريز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بيمه نفوذكرده باشد، تحت پوشش قرارمي گيرد.
6- سنگینی برفsnow weight  Destruction by: خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار 
می گیرد.
7-سقوط هواپيما Air Crash Damage: اين پوشش شامل كليه خسارات ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده(به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر) است .
8-پوشش زيان يا خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و اغتشاش  Strike-Riot-Civil Commotion : بيمه گر خسارات وارده به مورد بيمه را كه مستقيما" ناشي از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرايط پيوست بيمه نامه جبران مي نماید.
9-شكست شيشه Glass Insurance: چنانچه شيشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجي، شكسته شود اين پوشش هزينه هاي وارده را جبران ميكند.
10-دزدي با شكست حرز Burglary: بموجب اين پوشش خسارات وارده دراثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده ناشي از دزدي با شرط شكستن حرز بشرح زير جبران ميشود
11- انفجار ظروف تحت فشار صنعتی  Explosion of Industrial pressurized containers: بیمه گر خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد ، با رعایت مفاد بیمه نامه و شرایط خصوصی جبران می نماید.
 12- هزینه پاکسازی محل مورد بیمه Insured Location Cleanup cost: بیمه گر هزينه پاكسازي وجمع آوري ضايعات ناشي از خطرات مورد بيمه  را به میزان مورد درخواست بیمه گذار و حداکثر تا 20 درصد مجموع سرمایه ، تحت پوشش قرار می دهد.
13- مسئولیت مدنی در مقابل همسایگان همجوار Next door Civic Responsibility : مسئوليت مدني (مالي) بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشي از خطرات حريق و انفجار را تحت پوشش قرار می دهد.

خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ غيرقابل‌ تأمين‌:
بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ مانند ساير بيمه‌نامه‌ها داراي‌ استثنائاتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ منشأ و مبدأ خطر يكي‌از اين‌ استثنائات‌ باشد بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد. بعضي‌ از اين‌ خطرات‌ كه‌ به‌ عنوان‌استثنائات‌ ذكر شده‌اند با توافق‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار وپرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مربوطه‌ مي‌تواندتحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار گيرد. خطرات‌ استثناء شده‌ عبارتند از:
- خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، قيام‌، انقلاب‌، كودتا، اغتشاشات‌ داخلي‌ و يا اقدامات‌ احتياطي‌ و انتظامي‌.
- خسارات‌ ناشي‌ از زلزله‌، ريزش‌ زمين‌، سيل‌، آتشفشان‌، طغيان‌ رودخانه‌، حريق‌ تحت‌الارضي‌ وبلاياي‌ آسماني‌ (خطرات‌ فاجعه‌ يا خطرات‌ طبيعي‌).
- خسارات‌ ناشي‌ از انفجار مواد منفجره‌ (ديناميت‌، تي‌ ان‌ تي‌ و باروت‌)
- خسارات‌ ناشي‌ از انفجار اتمي‌، اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يون‌زا
- خسارات‌ وارد به‌ مسكوكات‌، پول‌، اوراق‌ بهادار، فلزات‌ قيمتي‌، جواهرات‌ و سنگهاي‌ گرانبها.
- خسارات‌ وارد به‌ اسناد، نسخ‌ خطي‌ و هزينه‌ بازسازي‌، جمع‌آوري‌ مجدد اطلاعات‌ و يا تنظيم‌ دفاتربازرگاني 

جهت دانلود فرم پیشنهاد مربوطه روی فایل های زیر کلیک نمایید.