محصولاتسایر بیمه هابیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بيمه هاي مسئوليت مدني


بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان:

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود ، مسئول هستند . اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد . تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ساختماني، عمرانی ، خدماتی،  صنعتی و تولیدی تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود . به موجب اين بيمه نامه هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو كارگران براثر حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث  (ویژه عمليات ساختماني):

گاهي در طول انجام عمليات ساختماني خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري ، پي كني ، نصب اسكلت فلزي و غيره  مي باشد، اين خسارت ها مي تواند  شامل نشست ساختمان هاي مجاور، ريزش ساختمان هاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان مجاور در اثر ريزش ،خسارت وارد به خيابان، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز و خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنين خسارت جاني وارد به عابرين و همسايگان باشد . با اخذ اين بيمه نامه مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش  قرار مي گيرد.

بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان:

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان  در قبال بيماران كه به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ويا قصور بيمه گذار در تشخيص ، معالجه ، مداوا  ،اعمال جراحي ، وبه طور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده ويا فوت شوند اين بيمه نامه بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است و كليه دعاوی بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان مشمول پوشش بيمه اي مي باشد،به شرط آن كه معالجه و يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد.
 به دليل ارتباط قوانين جاري كشور خصوصا قانون ديات  درر سيدگي به دعاوی حقوقي عليه پزشكان ، حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد .

 بيمه مسئوليت مدني شركت هاي مسافرتي :

 در صورتي كه براي هر يك  از مسافران تور اتفاقي رخ ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزينه پزشكي، فوت و نقص عضو  بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه نامه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي‌ (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود. از اين رو مسئولین آژانس های مسافرتي كه مالكيت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌كنندگان به آژانس ها به اين بيمه نامه نياز دارند.

بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه های ورزشي:

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده كنندگان از آن:

شركت هاي نصب و نگهداري كننده آسانسور و يا هيئت مديره ساختمان ها، مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني وارده به استفاده كنندگان آسانسور ها بيمه نمايند.حداكثر تعهد بيمه گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور خواهد بود.

 بیمه مسئولیت شرکتـهای گـاز و توزیع  نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین:

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران كليه خسارت هاي جاني اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي همچنین جبران خسارت هاي مالي وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعياني مشترك و يا مصرف كننده و اشتراك هاي عمومي مرتبط باساختمان هاي مسكوني و كليه افراد حاضردر مكان مورد بيمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده  حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .
 
 بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی:

جهت برقراري تامين بیمه مسئولیت حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب ،مجری و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها می باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري دارند بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين تهيه و عرضه می گردد .
براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و...) كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارات مالي مطابق تقاضاي طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

 بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری:

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری (قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 والحاقیه های مربوطه)تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه خسارت وارده را جبران می نماید.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها:


براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.
 
ساير رشته های بيمه مسئوليت مدني:

  • بيمه مسئوليت مدنی مديران  مهد كودك
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران شهربازي
  • بيمه مسئوليت مدنی نگهبانان مسلح بانك ها
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران و ناجيان استخر
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران آموزشگاه ها
  • بيمه مسئوليت مدنی آسايشگاه ها
  • بيمه مسئوليت مدنی پاركينگ های عمومي
  • بيمه مسئوليت مدنی تعمير گاه هاي خودرو
  • بیمه مسئولیت مدنی شركت هاي پيمانكار اجراي عمليات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز  و...)

"در ارائه کلیه تعاریف موجود در این صفحه از منابع معتبری چون وب سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران، وب سایت شرکت بیمه ایران، وب سایت شرکت بیمه دانا، وب سایت شرکت بیمه آسیا..... استفاده شده است"

جهت دانلود فرم پیشنهاد مربوطه روی فایل های زیر کلیک فرمایید