محصولاتطرح های ویژهطرح بیمه مسئولیت حرفه ای شرکت های حمل و نقل زمینی حمل کننده کالای ترانزیتی مبتنی بر کنوانسیون CMR

طرح بیمه مسئولیت حرفه ای شرکت های حمل و نقل زمینی حمل کننده کالای ترانزیتی مبتنی بر کنوانسیون CMR

طرح بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های حمل و نقل زمینی حمل‌‌کننده کالای ترانزیتی مبتنی بر کنوانسیون CMR


معرفی:

طرح بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های حمل و نقل زمینی حمل‌کننده کالای ترانزیتی مبتنی بر کنوانسیون CMR، با هدف اطمینان‌خاطر شرکت‌های فورواردر ایرانی از پوشش کامل مسئولیت حمل‌کننده (کریر) طبق کنوانسیون CMR در حمل محمولات ترانزیتی که به گمرک ج. ا. ایران اظهار می‌کنند، شکل گرفته است، چه شرکت فورواردر خود نقش کریر داشته باشد و چه حمل محموله ترانزیتی را به حمل‌کننده زمینی دیگر واگذار نماید.
در این طرح تلاش شده است که پوششی کامل، عیناً مطابق با کنوانسیون CMR، با شرایط مناسب و نرخ رقابتی در اختیار شرکت‌های فورواردر اظهار کننده کالای ترانزیتی قرار گیرد.
اساس این طرح بر پایه پوشش کامل حمل کالاهای موضوع یک اظهارنامه ترانزیتی از گمرک مبدا تا انبار تحویل‌گیرنده در کشور مقصد، بر اساس کنوانسیون CMR مستقل از تعداد کامیون، نوع کالا و حتی حمل‌کننده آن، استوار است.

ارکان طرح:


بیمه‌گر: شرکت بیمه پاسارگاد که همزمان صادرکننده گواهی بیمه تامین تعهدات گمرکی فورواردر در قبال گمرک نیز هست.
بیمه‌گذار: شرکت فورواردر اظهارکننده کالای ترانزیتی به گمرک و استفاده کننده از گواهی بیمه تامین تعهدات گمرکی بیمه پاسارگاد.
کریر: شرکت حمل‌کننده زمینی که وظیفه جابجایی بار ترانزیتی را از گمرک مبدا تا انبار تحویل‌گیرنده در کشور مقصد به عهده می‌گیرد. کریر می‌تواند خود شرکت فورواردر و یا هر شرکت حمل زمینی دارای مجوز در این زمینه باشد.

منافع و مزایای طرح برای بیمه‌گذار (فورواردر):

1-    اطمینان از خرید بیمه‌نامه‌ای با پوشش کامل مسئولیت حرفه‌ای کریر حمل‌کننده کالای ترانزیتی، عیناً مطابق با مواد کنوانسیون CMR.
2-    پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، بر اساس نرخ ارز در صرافی‌های مجاز کشور در روز پرداخت خسارت
(به شرطی که از 2/1 برابر نرخ رسمی بانک مرکزی تجاوز نکند). به عنوان مثال اگر نرخ رسمی دلار در بانک مرکزی 000 31 ریال باشد، پرداخت خسارت تا سقف هر دلار 200 37 ریال امکان‌پذیر خواهد بود.
3-    پوشش خسارت‌های وارد به بدنه کانتینر پر در مسیر رفت و کانتینر خالی در مسیر برگشت تا سقف
 000 000 100 ریال برای کانتینر 20 فوت و 000 000 200 ریال برای کانتینر 40 فوت، با توجه به آن که فورواردر در قبال خطوط کشتیرانی مسئول جبران خسارت است.
4-    پوشش هزینه‌های دفاع از کریر (فارغ از نتیجه رای دادگاه) در زمانی که شرکت بیمه، کریر را بر اساس کنوانسیون CMR مسئول جبران خسارت نداند.
5-    پوشش هزینه‌های نجات و پیش‌گیری از توسعه خسارت تا 20% کل مسئولیت بیمه‌گر (و نه 20% رقم خسارت).
6-    تخصیص فرانشیز تنها برای حالت‌های خاص و محدودی از خسارت. در عمده قراردادهای CMR موجود برای تمامی خسارت‌ها، فرانشیزی بین 10 تا 20% در نظر گرفته شده است، در حالی که در این طرح بیمه‌ای تنها برای دو حالت (آبدیدگی و فساد کالای یخچالی با شرایط مشخص شده) فرانشیز در نظر گرفته شده است.
7-    عدم اعمال حق بیمه اضافی برای کانتینرهای یخچالی.
8-    اختیاری بودن خرید این بیمه و عدم اجبار به بیمه نمودن کل اظهارنامه‌های ترانزیتی یک فورواردر.
9-    پرداخت حق بیمه بر اساس وزن ناخالص کالا و نه تعداد کامیون. لذا در زمانی که وزن کالای بارگیری شده در کامیون کمتر از ظرفیت کامیون باشد، حق بیمه تنها برای وزن اظهارشده پرداخت می‌شود و نه کل کامیون.
10-    صدور آسان گواهی بیمه در سامانه تحت وب و پرداخت هفتگی حق بیمه.
11-    سرعت بالای رسیدگی و پرداخت خسارت، به دلیل دسترسی بیمه‌گر به اطلاعات حمل پروانه ترانزیتی (ثبت ورود و خروج کامیون‌های ترانزیتی در سامانه گمرک) با توجه به صدور گواهی بیمه تامین تعهدات گمرکی پروانه مذکور توسط همین بیمه‌گر.

منافع و مزایای طرح برای کریر:

1-    بهره‌گیری از مزایای اشاره شده، از جمله پوشش کامل مسئولیت‌های حرفه‌ای کریر مطابق با فصل چهارم، مواد 17 تا 28 کنوانسیون CMR مصوب 19 می 1956 و مقاوله‌نامه اصلاحی مورخ 5 ژوئیه 1978.
2-    نرخ مناسب تسعیر ارز به گونه‌ای که احتمال پرداخت مابه‌التفاوت خسارت از سوی کریر به حداقل می‌رسد.
3-    اعمال محدود فرانشیز (شرح داده شده در بند 6 "منافع برای فورواردر").
4-    عدم پرداخت هزینه خرید گواهی بیمه CMR (پیش‌تر توسط فورواردر پرداخت شده است).
5-    عدم صرف زمان جهت صدور بیمه CMR.
6-    پوشش خسارت وارده به کانتینر (شرح داده شده در بند 3 "منافع برای فورواردر").
7-    پوشش هزینه‌های دفاع از کریر و هزینه‌های نجات و پیش‌گیری از توسعه خسارت (شرح داده شده در بندهای 4 و 5 "منافع برای فورواردر").

حق بیمه:


شاخص‌های تعیین کننده حق بیمه:


•    وزن ناخالص کالای مندرج در اظهارنامه: نشان‌دهنده حداکثر مسئولیت بیمه‌گر بر اساس کنوانسیون CMR.
•    گمرک مبدا و مقصد در ایران: نشان‌دهنده میزان پیمایش کالای ترانزیتی در کشور ایران.

فرمول محاسبه حق بیمه:

12 ریال × وزن ناخالص کالا به کیلوگرم × ضریب حق بیمه = حق بیمه (ریال)


ضریب حق بیمه بر اساس گمرک مبدا و مقصد:


نواحی 1 2 3 4 5 6 7
1 0/7 1/2 1/2 1 0/85 0/85 1/2
2 1/2 0/7 1/2 1 1 1/2 1
3 1/2 1/2 0/7 1 1/2 1 1
4 1 1 1 0/7 1 1 1
5 0/85 1 1/2 1 0/7 1/2 1/2
6 0/85 1/2 1 1 1/2 0/7 1/2
7 1/2 1 1 1 1/2 1/2 0/7ناحیه 1: گمرکات شمال کشور
ناحیه 2: گمرکات جنوب شرق کشور
ناحیه 3: گمرکات غرب کشور
ناحیه 4: گمرکات داخل کشور
ناحیه 5: گمرکات شرق کشور
ناحیه 6: گمرکات شمال غرب کشور
ناحیه 7: گمرکات جنوب و جنوب غرب کشور
به عنوان مثال اگر محموله ترانزیتی با وزن ناخالص 20 تن از گمرک باشماق (ناحیه 3) وارد کشور شود و از گمرک بندر امام خمینی (ره) (ناحیه 7) از کشور خارج ‌شود، حق بیمه اظهارنامه به شرح ذیل محاسبه می‌شود:
000 240 ریال=12× 000 20×1 = حق بیمه
اگر همین بار از گمرک جلفا (ناحیه 6) وارد و از گمرک بیله‌سوار (ناحیه 6) خارج شود، حق بیمه به شرح ذیل محاسبه می‌شود:
000 168 ریال=12× 000 20×7/0 = حق بیمه
و اگر همین بار از گمرک رجایی (ناحیه 7) وارد و از گمرک سرخس (ناحیه 5) خارج شود، حق بیمه به شرح ذیل محاسبه می‌شود:
000 288 ریال=12× 000 20×2/1 = حق بیمه
به طور خلاصه حق بیمه یک محموله 20 تنی که به طور معمول توسط یک کامیون حمل می‌شود، در این طرح بیمه‌ای بسته به گمرک مبدا و مقصد و طول مسیری که در خاک ایران طی می‌کند (مستقل از آن که نوع کالا و کشور مقصد چه باشد) عددی بین 000 168 ریال تا 000 288 ریال خواهد بود.

برخی شرایط طرح:


1-    صدور الکترونیکی گواهی بیمه و پرداخت هفتگی گواهی‌های بیمه صادره؛
2-    امکان خرید گواهی بیمه تا سقف ارزش اظهاری کالا، طبق هماهنگی با بیمه‌گر؛
3-    پوشش هزینه‌ها و ریسک‌های ذیل:

•    خسارت وارد به کالا حداکثر تا 33/8 SDR به ازای هر کیلوگرم ناخالص؛
•    خسارت وارد به کالا با ارزش اظهار شده بر اساس ارزش کالا (در صورت خرید پوشش تا سقف یاد شده)؛
•    هزینه‌های بازدید و کارشناسی خسارت؛
•    خسارت وارد به کانتینر پر در مسیر رفت و کانتینر خالی در مسیر برگشت تا سقف 000 000 100 ریال برای کانتینر 20 فوت و 000 000 200 ریال برای کانتینر 40 فوت؛
•    هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت تا سقف 20% حداکثر تعهدات بیمه‌گر؛
•    هزینه‌های دفاع از کریر در صورت شکایت ذینفع در زمانی که بیمه‌گر کریر را بر اساس مفاد کنوانسیون CMR مسئول نمی‌شناسد.


4-    اعمال فرانشیز 20% برای حالت‌های زیر:

•    خسارات ناشی از آبدیدگی، در صورتی‌که به علت نقص در پوشش یا جدار وسیله نقلیه در مبدا و قبل از بارگيری باشد.
•    خسارات ناشی از فساد کالا، به دلیل خرابی سیستم محافظ وسیله نقلیه، در مورد محمولاتی که برای حفاظت در مقابل اثرات گرما، سرما، تغییرات درجه حرارت یا رطوبت هوا در وسایل نقلیه خاص که به این منظور مجهز شده‌اند، حمل می‌شوند.

شیوه پذیرش در طرح:

1-    تماس با شرکت کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا به شماره 88140071 و دریافت فرم قرارداد.
2-    امضای قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز شرکت و ارایه قرارداد و مدارک نشان دهنده صاحبان امضای مجاز شرکت و سایر مدارک درخواستی به شرکت کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا.
3-    امضای قرارداد توسط شرکت بیمه پاسارگاد و عودت نسخه امضا شده قرارداد به شرکت کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا، جهت ارایه به شرکت حمل و نقل بین‌المللی (فورواردر).
4-    کنترل نهایی مدارک توسط شرکت کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا، ارسال قرارداد امضا شده برای شرکت حمل و نقل بین‌المللی (فورواردر) و اضافه نمودن شرکت به فهرست شرکت‌های مجاز به صدور گواهی بیمه مسئولیت حرفه‌ای حمل‌کننده زمینی بر اساس کنوانسیون CMR در سامانه مدیریت گواهی بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک به آدرس www.ifot-insurance.com.
پس از انجام عملیات فوق، کاربر شرکت حمل و نقل بین‌المللی (فورواردر) با ورود به سامانه مدیریت گواهی بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک، قادر خواهد بود علاوه بر صدور گواهی بیمه تامین تعهدات در قبال گمرک، برای اظهارنامه‌هایی که گواهی بیمه ترانزیت آن صادر شده است، پوشش بیمه CMR را نیز خریداری نماید.
لازم به توضیح است اخذ پوشش بیمه CMR بر روی گواهی‌های تامین تعهدات در قبال گمرک اختیاری بوده و شرکت فورواردر مختار است بر اساس سیاست‌های خود و توافقاتی که با کریرها خواهد داشت، برای هر اظهارنامه‌ای که مایل بود پوشش بیمه CMR را خریداری نماید. اما شرط لازم برای خرید پوشش بیمه CMR، خرید پوشش بیمه تامین تعهدات در قبال گمرک خواهد بود.