درباره مامنشور اخلاق حرفه‌ای

منشور اخلاق حرفه‌ای

"منشور اخلاق حرفه‌ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان‌پوشش‌فردا"

این شرکت و کارکنانش خود را ملزم می‌دانیم تا در قبال تمام مشتریان خود:

•    با احترام، تکریم و منصفانه رفتار کنیم.
•    مشتری اولویت نخست شرکت است. بنابراین خود را ملزم به پاسخگویی سریع و دقیق به هر مشتری میدانیم.
•    به هر مشتری فارغ از نژاد، زبان و آیین، خدمات یکسان ارائه دهیم و به فرهنگ، اعتقادات، آداب و سنن آنها احترام بگذاریم.
•    با همه مشتریان، ارتباط کاری شفاف برقرار کنیم به گونه‌ای که امکان هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای نباشد.
•    در ارایه اطلاعات صحیح، دقیق و سریع به هر مشتری از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
•    دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد را از سوی مشتریان خود ارج نهاده و مشتاقانه از آنها جهت بهبود ارائه خدمات استفاده نماییم.
•    نسبت به شکایاتی که از طرف هر مشتری دریافت می‌کنیم ، بدون کینه‌توزی و تعصب، در جهت اصلاح روش‌ها استفاده نماییم.
•    اسرار و اطلاعات کلیه مشتریان خود را کاملا محرمانه تلقی کرده و از ارائه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اکیدا خودداری نماییم .
•    نسبت به ارتقاء سطح رضایتمندی هر مشتری، تلاش نماییم.
•    حربم خصوصی همه مشتریان خود را حفظ و محترم شماریم.

شرکت کارگزاری حامیان‌پوشش‌فردا خود را ملزم می‌داند تا:

•    فرصت آموزشی مناسب را جهت ارتقاء دانش مرتبط با کار همکاران خود فراهم کند.
•    نظارت و پشتیبانی بر فعالیت همکاران با هدف ارتقاء شغلی ایشان داشته باشد.
•    تمرکز بر بهبود روابط درون سازمانی داشته باشد.
•    بر اساس شایسته سالاری ، نسبت به تشویق و پاداش همکاران خود اقدام نماید .
•     نسبت به پرداخت حقوق و مزایای همکاران خود، مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
•    نسبت به حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست کوشا باشد.
•    پایبند به مقابله با پولشویی و هر نوع بزه مرتبط با آن باشد.
•    به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان خود احترام می‌گذارد.
•    خود را ملزم به ارائه اطلاعات درست در تبلیغات و اطلاع رسانی به هر مشتری می‌داند.
•    از ارائه اطلاعاتی که به هر شکل به شخصیت حقوقی رقبای خود آسیب برساند، اکیدا خودداری نماید.

ما، همکاران این شرکت:

•    باور داریم که تعهد  و احساس تعلق به شرکت، از نشانه‌های وحدت سازمانی است. لذا، خود را ملزم می‌دانیم تا در صورت بروز هرگونه رفتار نامطلوب از طرف خود و همکاران، در جهت ارتقاء رفتار سازمانی شرکت، در برطرف کردن مشکل، تمام تلاش خود را انجام دهیم.
•    ضمن احترام به قوانین و مقررات داخلی شرکت، خود را ملزم به رعایت و اجرای دقیق آن می‌دانیم.
•    با رفتار منصفانه و قانونمند به تمامی ارزش‌های سازمانی و همکاران دیگر خود احترام میگذاریم.
•    در انجام امور محوله، با رعایت منافع شرکت، تمام تلاش خود را در انجام صحیح وظایفمان انجام می‌دهیم.
•    نسبت به نوع پوشش خود در محل کار و حفظ آراستگی توجه ویژه داریم.  
•    اسرار و اطلاعات درون سازمانی را کاملا محرمانه تلقی کرده و امانت‌داری و رازداری را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم.
•    از تقدیم و دریافت هدایای با ارزش مادی اکیدا خودداری می‌کنیم.
•    حربم خصوصی همکاران دیگر خود را حفظ و محترم می‌شماریم.
•    قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران را محترم شمرده و رعایت می‌کنیم.