درباره مامعرفی کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا

معرفی کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا


شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان‌ پوشش‌فردا در سال ۱۳۸۹ با دریافت مجوز شماره ۶۰۷  از بیمه ‌مرکزی ‌ج.ا.ایران با هدف فعالیت و مشاوره در صنعت بیمه با تمرکز بر بیمه‌های حمل و نقل تاسیس شد.  
پس از افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۳ و تغییر در ساختار سهامداران و اضافه شدن تعدادی از کارشناسان و متخصصان بیمه، کامپیوتر، وکالت، حمل و نقل و مالی به گروه سهامداران و هیات مدیره شرکت، این شرکت تلاش نمود تا با بهره بردن از بهترین راهکارها و خدمات بستری امن برای مشتریان خود به ویژه در صنعت حمل و نقل به وجود آورد.
با نظر ترکیب جدید سهامداران و هیات مدیره، به وجه تخصصی کارگزاری، که همان همراهی و همکاری در تهیه، تدوین و اجرای بیمه های تخصصی صنعت حمل و نقل بود، اهمیت دو چندانی داده شد. حاصل این توجه عرضه دو محصول تخصصی بیمه بود.
بر این اساس این شرکت در ابتدا به عنوان کارگزار بیمه‌ای فدراسیون حمل و نقل ایران و پس از آن کارگزار بیمه‌ای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، جهت انجام امور بیمه‌ای مربوط به "طرح تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک" و همچنین کارگزار بیمه‌ای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، جهت انجام "طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر"، انتخاب و در مراحل طراحی و اجرای محصولات بیمه ای اشاره شده مشارکت فعال داشت.
آخرین محصول تخصصی که این کارگزاری در مرحله طراحی تا اجرای آن نقش داشته است، "بیمه مسئولیت حمل کننده زمینی (کریر) کالاهای ترانزیتی در چارچوب کنوانسیون CMR" است.