رویدادهاخسارتی که شهرداری تهران با بیمه های ناقص به جامعه وارد می کند

خسارتی که شهرداری تهران با بیمه های ناقص به جامعه وارد می کند

3,179تعداد نمایش:
1395/12/15تاریخ:

صدها اتوبوس شرکت واحد که سفرهای بیشماری در سطح شهر دارند و احتمال بروز حادثه ناشی از رفت و آمد های مکرر آن ها بیش از دیگر خودرو های عمومی است با پوشش حداقل بیمه معضلات فراوانی را برای شهروندان بوجود می آورند. متاسفانه مشخص نیست که چرا مسئولان شهرداری و شرکت واحد اتوبوس رانی با بی توجهی به این مسئله هم برای کارکنان خویش یعنی رانندگان شرکت واحد معضلات فراوانی بوجود می آورند و هم برای شهروندان خسارت دیده از تهیه بیمه با پوشش کامل و حداکثر خسارت سرباز می زنند.

به گزارش ساعت 24 این بی توجهی شرایطی فراهم می کند ککه شهروندان خسارت دیده در مقابل رانندگان شرکت واحد قرار گیرند و در  عین حال خسارت های خودرو های متعددی که از برخورد با اتوبوس خسارت دیده اند جبران نشود و تنش و معضلات فراون و متعددی برای صاحبان خودرو فراهم شود.

به گفته یک کارشناس بیمه شرکت واحد تنها با پرداخت 50 تا 100 هزار تومان برای هر اتوبوس میزان خسارت وارده به خودرو های شخصی را می تواند افزایش دهد و به بروز مشکلات در جامعه دامن نزند.علاوه براین رانندگان شهرداری نیز از معضلات پس از حوادث رانندگی در امان می مانند.متاسفانه باوجود خطراتی که تحرک تعداد بیشمار خودروهای شهرداری و پیمانکارانش جان و مال شهروندان را تهدید می کند مسئولان شهرداری اقدامی برای وادار کردن مسئولان و دست اندرکاران خدمات شهری در تهیه بیمه های کامل و با پوشش متناسب با مخاطراتی که جامعه را تهدید می کند نمی کند.

خرید بیمه های کامل و پرداخت هزینه های لازم به صنعت بیمه از سوی نهادهای دولتی و عمومی در عین حال این صنعت را قوی تر کرده و موجب بهبود خدمات این صنعت به همه قشرها می شود.در عین حال ذخیره مالی صنعت بیمه در اقتصاد کشور با سرمایه گذاری در بخش های مختلف به رونق بیشتر اقتصاد منجر می شود و این امر به نفع همه مردم و بخش های مختلف جامعه است.

متاسفانه نهاد های دولتی از جمله شهرداری مانند اشخاص حقیقی و شخصی به بیمه می نگرند و با پرداخت حداقل هزینه بیمه نامه های ناقص خریداری می کنند و بدون شک باید با بازنگری در این روش همه بخش های عمومی را موظف کرد که بیمه نامه های معتبر و کامل با پرداخت هزینه های لازم تهیه کنند.

براساس گزارش ها پوشش حداقل بیمه موجب شده که رانندگان خودرو های عمومی از صحنه حادثه بگریزند و یا با عدم تامین مالی کامل خسارت دیدگان را دچار مشکلات عدیده کنند.متاسفانه مسئولان صنعت بیمه نیز در مقابل این معضل چشم بسته و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند.

خسارت دیدگان هنگامی که با مسئولان بیمه و یا شهرداری نیز موجه می شوند هیچ پاسخی دریافت نمی کنند و تنها با این پاسخ که کاری نمی شود انجام داد و همین است که هست و اگر مشکلی دارید شکایت کنید و از رانند طلب تکمیل خسارت کنید موجه می شوند.پاسخی که با توجه به شرایط مالی رانندگان و روند طولانی رسیدگی قانونی بیشتر هیچ باری از دوش خسارت دیدگان برمی دارد و بر مشکلات عمومی می افزاید.