درباره ما

معرفی کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا

معرفی کارگزاری بیمه حامیان پوشش فردا
شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان‌ پوشش‌فردا در سال 1389 با دریافت مجوز شماره 607  از بیمه ‌مرکزی ‌ج.ا.ایران با هدف فعالیت و مشاوره در صنعت بیمه با تمرکز بر بیمه‌های حمل و نقل تاسیس شد.  
پس از افزایش سرمایه شرکت در سال 1393 و تغییر در ساختار سهامداران و اضافه شدن تعدادی از کارشناسان و متخصصان بیمه، کامپیوتر، وکالت، حمل و نقل و مالی به گروه سهامداران و هیات مدیره شرکت، این شرکت تلاش نمود تا با بهره بردن از بهترین راهکارها و خدمات بستری امن برای مشتریان خود به ویژه در صنعت حمل و نقل به وجود آورد.
بیشتر