محصولاتطرح های ویژهطرح تامین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در قبال گمرک

طرح تامین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در قبال گمرک

طرح تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در قبال گمرک ج.ا. ایران:

براساس آیین نامه‌های شماره 86  و 89 شورای عالی بیمه امکان ارائه بیمه‌نامه برای تامین تعهد پرداخت حقوق ورودی در رویه‌های عبور(ترانزیت)داخلی و خارجی کالا به جای تودیع ضمانت نامه فراهم شده است. در چارچوب این آیین نامه‌ها شرکت های حمل ونقل بین‌ المللی می توانند گواهی ‌بیمه مورد نیاز خود را در قالب قرارداد سه‌ جانبه‌ای که در آن شرکت بیمه به عنوان ”بیمه‌گر“، تشکل اقتصادی به عنوان ”بیمه‌گذار“ و گمرک ج.ا.ایران به عنوان ” ذینفع“ حضور دارند، تهیه نمایند.
کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی بر پایه تفاهم‌نامه مشترک با شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان بیمه‌گرکنسرسیومی که در حال حاضر متشکل از شرکت بیمه‌ پاسارگاد البرز، سامان و نوین است و به صورت اتکایی از پوشش‌های شرکت‌های بیمه ایران و اتکایی ایرانیان بهره میگیرد، تلاش دارد امکان استفاده از گواهی‌بیمه مزبور را به شیوه‌ای نو و متفاوت برای انجمن‌های عضو و به تبع ایشان شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی فراهم آورد .

تعاریف

بیمه‌گر راهبر:  شرکت سهامی بیمه پاسارگاد که نماینده تام‌الاختیار بیمه‌گران عضو مشاركت است.
بیمه‌گذار:  کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی
انجمن: هر یک از انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که اعضای خود را برای استفاده از این طرح بیمه‌ای به بیمه‌گذار معرفی می‌کنند.
کارگزار بیمه‌:  شرکت کارگزاری حامیان پوشش فردا.
بیمه شده:  هر یک از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارنده شناسه ملی، کد اقتصادی معتبر و کدینگ تخصیصی توسط گمرک كه مراحل عضويت در طرح (پذيرش، پايش و پالايش) را با موفقيت طي كرده است.

تعهدات بیمه‌گر

1-   بیمه‌گر متعهد است ارائه خدمات بیمه‌ای خود را براي هر شرکت حمل و نقلی که درخواستش توسط بیمه‌گذار مورد پذیرش قرارگرفته، آغاز نماید. این روال در طول قرارداد برای هر بیمه شده جدید استمرار می‌یابد.
2-  تعهدات بیمه‌گر در مورد هر پروانه ترانزیت از زمان خروج محموله از گمرک مبدا، آغاز و با تحویل کالا به گمرک مقصد یا خروج کالا و صدور گواهی وصول و اعلام آن به گمرک مبدا از طریق سامانه جامع گمرکی، پایان می‌پذیرد.
3-  حداکثر تعهد بیمه‌گر در مورد هر گواهی بیمه، معادل تعهدی است که بر اساس آن گواهی بیمه صادر شده است.
4-  در صورت طرح دعوی حقوقی یا کیفری از جانب گمرک ج. ا. ایران در مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با مفاد قرارداد، بیمه‌گر متعهد است چنان‌چه به موجب رای نهایی صادره توسط مراجع مذکور مبنی بر برائت شرکت حمل و نقل از اتهام وارده، هزینه‌های پرداخت شده توسط شرکت حمل و نقل برای دفاع از خود را پرداخت نماید.
5-  بیمه‌گر در حدودی که خسارت را قبول یا پرداخت می‌کند به استناد ماده 30 قانون بیمه، قائم مقام بیمه شده یا بیمه‌گذار بوده و می‌تواند به مقصر یا مقصرین حادثه مراجعه و استیفای حق نماید. بیمه شده و بیمه‌گذار موظفند در این ارتباط همکاری‌های لازم را با بیمه‌گر به عمل آورند.

منافع طرح تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک برای :

تعهدات انجمن

1-    انجمن موظف است با تصویب هیأت مدیره، کمیته‌ای برای بررسی درخواست پذیرش عضویت شرکت حمل و نقل در طرح تشکیل دهد.
2-   انجمن موظف است در قالب آئین پایش برای هر شرکت حمل و نقلی که درخواست عضویتش در کمیته مورد قبول واقع شده به ترتیب زیر عمل کند و در صورت عدم پذیرش، مراتب را به شرکت حمل و نقل اعلام نماید.
      1-2- مراتب عضویت شرکت حمل و نقل را طی نامه ای  به بیمه‌گذار اعلام نماید؛
      2-2- هرگونه تغییرات بعدی در ترکیب هیات مدیره یا صاحبان امضای بیمه شده را به بیمه‌گذار اعلام نماید.
3-   در موارد بروز حادثه، انجمن موظف است با همفکری بیمه‌گذار، ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمه شده، عنداللزوم در جلسات کارشناسی که احیاناً به منظور حل و فصل موضوع در گمرک ج. ا. ایران یا دیگر نهادهای ذیربط تشکیل می‌شود حضوری فعال داشته باشد.

تعهدات بیمه‌گذار

1-    بیمه‌گذار متعهد است عضویت هر شرکت حمل و نقلی که توسط انجمن معرفی شده طبق آئین پالایش در هیأت پالايش کانون بررسی و در صورت تصویب، عضویت شرکت حمل و نقل (بیمه شده) را به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت عدم پذیرش، دلايل عدم پذیرش شرکت نیز توسط بیمه‌گذار به انجمن مربوطه منعکس می‌گردد.
2-   در موارد بروز حادثه، بیمه‌گذار موظف است ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمه شده، عنداللزوم در جلسات کارشناسی که احیاناً به منظور حل و فصل موضوع در گمرک ج. ا. ایران یا دیگر نهادهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود حضوری فعال داشته باشد.

تعهدات بیمه شده


1-    محموله ترانزیتی را ظرف مهلت تعیین شده در پروانه ترانزیت تحویل گمرک مقصد نموده یا از کشور خارج نماید (ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی).
2-    در انتخاب مباشرین، مقاطعه کاران و رانندگان در امر ترانزیت، کمال دقت را مبذول داشته و حداکثر مساعی خود را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از محمولات ترانزیتی وگواهی‌های بیمه به کار گیرد.
3-    در صورت اطلاع از هرگونه مغایرت بین محموله و پروانه ترانزیت، مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان اطلاع، به کارگزار بیمه‌ اعلام نماید.
4-    بر اساس ماده 97 قانون امور گمرکی چنانچه وسیله نقلیه کالای ترانزیتی به علت نقص فنی یا سانحه دیگری متوقف شود مراتب را به نزدیکترین گمرک محل اعلام و همزمان کارگزار بیمه‌ را از ماوقع حادثه مطلع نماید (در صورت وقوع حادثه نیاز به تنظیم صورت جلسه با حضور کارکنان گمرک، کارشناس بیمه و کروکی پلیس راهور خواهد بود).
5-    مراقبت‌های لازم را که هر کس عرفا از منافع و حقوق خود به عمل می‌آورد نسبت به حفظ منافع و حقوق بیمه‌گر انجام دهد و کالای ترانزیتی را در مسیرهای مجاز و متعارف، حمل و به مقصد برساند.
6-    در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که موجب تعهد بیمه‌گر شود به ترتیب زیر عمل کند:

      •    اعلام بلافاصله مراتب به کارگزار بیمه‌ و انجام هماهنگی‌های لازم با ایشان برای اقدامات بعدی؛
      •     اقدامات لازم جهت حفظ کالای ترانزیت و جلوگیری از توسعه خسارت؛
      •   درصورتی که بقایای کالا بعد از حادثه، قابل انتقال و تحویل به گمرک خروجی باشد بقایای آسیب دیده کالا را با اطلاع کارگزار بیمه‌ و گمرک، بنحو مقتضی جمع‌آوری و به گمرک خروجی تحویل نماید.

7-    ضمن مطالعه و ارایه دستورالعمل شیوه مدیریت خسارت (پیوست این آیین‌نامه) به رانندگان و کارکنان؛ در هنگام بروز هرگونه حادثه و اتفاقی که در روند حمل کالای ترانزیتی خللی ایجاد نماید بر اساس این دستورالعمل، عمل نمایند.
8-    در صورت دریافت هرگونه اخطاریه یا اظهارنامه از مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی یا  گمرک
ج. ا. ایران در خصوص موضوع قرارداد، مراتب را بلافاصله به کارگزار بیمه‌ منعکس نماید.
9-    در صورت اثبات (به استناد رای نهایی مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی) هرگونه عمل مجرمانه از طرف بیمه شده که موجب پرداخت مبالغی توسط بیمه‌گر به گمرک ج. ا. ایران شده باشد ظرف مدت 15 روز کلیه مبالغ پرداختی را به بیمه‌گر مسترد دارد.

منافع طرح تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی درقبال گمرک برای شرکت‌های فورواردری:


1-    داشتن تامین کامل بدین معنی که مادامی که شرکت حمل ونقل به وظایف خود به خوبی عمل کند و هیچ عمل مجرمانه‌ای چون قاچاق انجام ندهد و اخذ عمدی در ازبین رفتن کالای ترانزیتی نداشته باشد،دارای تامین بیمه‌ای بوده و شرکت بیمه پس از پرداخت اخذ حقوق ورودی به گمرک، با جانشینی از شرکت حمل و نقل مقصرین واقعی مراجعه خواهد کرد.
2-    پیگیری شرکت بیمه در خصوص دریافت "اعلام وصول" کالای ترانزیتی به گمرک مقصد از طریق سامانه گمرک و یا مراجعه به گمرکات مقصد و ثبت آن در سامانه طرح، به طوری که مدیر شرکت حمل و نقل می‌تواند گواهی‌های وصول شده و نشده خود را مشاهده و مدیریت کند .
3-   نظارت کامل و دقیق مدیر شرکت حمل و نقل بر گواهی‌های بیمه‌ای که نام آن شرکت صادر می‌شود به طوری که امکان صدور گواهی بیمه برای یک شرکت حمل ونقل بدون اطلاع مدیر آن شرکت امکان‌پذیرنیست و آرامش خاطر را برای مدیران شرکت‌های حمل و نقل به ارمغان آورده است .
4-    بهره‌گیری از سامانه تحت وب در این طرح و امکان صدور گواهی بیمه و پرداخت الکترونیکی حق بیمه درهرمکان و هر زمان.
5-   حمایت کامل شرکت بیمه از شرکت حمل و نقل به طوری در صورت تبرئه شرکت حمل و نقل در محاکم قضایی شرکت بیمه تمامی هزینه‌های دفاع از شرکت حمل و نقل بین‌المللی را به وی مسترد می‌نماید.
6-    عدم اعمال هرگونه فرانشیز در طرح
7-   امکان بیمه نمودن مسئولیت حمل کننده زمینی (کریر) تحت کنوانسیون CMR با شرایط و نرخ بسیار مناسب برای حمل کالای اظهارنامه‌هایی که در این طرح بیمه از بیمه پاسارگاد بیمه تامین تعهدات گمرکی آن خریداری شده است .

مراحل اجرای طرح تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک ج.ا. ایران

1-    اعلام تقاضای عضویت شرکت های حمل و نقل در طرح و طی مراحل مندرج در آیین پذیرش و پایش توسط انجمن ذیربط و معرفی به کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی
2-    انجام فرآیند پالایش شرکت حمل و نقل توسط کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و معرفی به کارگزار بیمه ( شرکت حامیان پوشش فردا)
3-    تخصیص شناسه کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه صدور گواهی بیمه و ارسال آن برای شرکت حمل و نقل .
4-    ورود شرکت حمل و نقل با شناسه کاربری خود به سامانه صدور گواهی بیمه به آدرس www.ifot-insurance.com 
5-    مراجعه به قسمت ( درخواست گواهی ) و ورود اطلاعات مورد نیاز براساس اظهارنامه کالا .
6-    پرداخت هزینه صدور گواهی بیمه از طریق درگاه بانکی متصل به سامانه صدور گواهی بیمه.
7-    چاپ گواهی بیمه و تسلیم آن به گمرک مبداء .
8-    امکان مشاهده و چاپ اعلام وصول هر اظهارنامه توسط شرکت حمل و نقل مربوطه .

مدارک نیاز جهت عضویت در طرح تامین :

1-    تکمیل پرسشنامه ورود به طرح
2-    امضای آیین‌نامه اجرایی طرح توسط صاحبان امضای مجازشرکت.
3-    نامه درخواست شرکت حمل به انجمن خود
4-    نامه معرفی شرکت حمل توسط کانون سراسری
5-    تصویر کارت ملی مدیر‌عامل شرکت حمل و نقل  
6-    تصویر پروانه فعالیت معتبر شرکت حمل و نقل

مراحل اجرای قرارداد (از صدور گواهی بیمه تا تسلیم گواهی بیمه به گمرک مبدا)

1-    ورود بیمه شده به سامانه ويژه طرح با کد کاربری تخصيصي توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی.
2-    تكميل فرم درخواست صدور بيمه‌نامه توسط بیمه شده بر اساس اطلاعات اظهارنامه مورد نظر.
3-    پرداخت الکترونیکی حق بيمه توسط بیمه شده.
4-    صدور گواهی بیمه، توسط سامانه ويژه طرح و چاپ آن توسط بيمه شده یا دریافت اصل گواهی از شعب و نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد (در صورت لزوم).
5-    تسليم نسخه گواهی بیمه توسط بیمه شده به گمرک مبدا ترانزیت.

در صورت وقوع حادثه و یا هر گونه اتفاقی که در حمل کالای ترانزیتی خللی ایجاد نماید و احتمال مطالبه حقوق ورودی یا جریمه توسط گمرک برود، رانندگان حامل کالای ترانزیتی، کارکنان و مدیران شرکت حمل و نقل می‌بایست به ترتیب زیر عمل نمایند:

1-    در صورتی که حادثه رانندگی برای کامیون حامل کالای ترانزیتی حادث شود:
     1-1-    راننده موظف است بلافاصله مراتب را از طریق شماره‌های 88140071 و 09120376958 به اطلاع کارگزار بیمه و همچنین نزدیکترین گمرک به محل حادثه برساند.
     2-1-    راننده موظف است نسبت به دریافت گزارش مقامات انتظامی و تنظیم صورتجلسه با حضور نماینده گمرک اقدام کند.
    3-1-   در صورت شکسته شدن پلمپ گمرک، شرکت حمل می‌بایست از نزدیک‌ترین گمرک محل، درخواست اعزام ارزیاب به محل حادثه برای تهیه صورتمجلس گمرکی نموده و اقدامات لازم جهت الصاق پلمپ مجدد به کالای ترانزیتی را انجام دهد.
     4-1-   به تعداد کافی عکس یا فیلم، توسط راننده، تهیه شود.
    5-1-  از آنجا که حقوق ورودی مورد مطالبه گمرک (در خصوص کالاهای وزنی) بر اساس کسر وزن کالا در هنگام ورود به گمرک مقصد تعیین می‌شود، لذا چنانچه در اثر حادثه، قسمتی (یا کل) کالا، از بین رفته باشد، راننده کامیون یا نماینده شرکت حمل و نقل موظفند نسبت به جمع‌آوری کالا (حتی به صورت آسیب دیده و غیر قابل استفاده) اقدام و بقایای به جا مانده را در داخل کامیون قرار داده تا پس از طی تشریفات گمرکی و الصاق پلمپ مجدد، به گمرک مقصد تحویل شود. مجدداً تاکید می‌شود که اهمیت دارد وزن کالا (صرفه‌نظر از اینکه کالا قابل استفاده باشد یا نباشد) تا حد امکان با وزن مندرج در اظهارنامه ترانزیت انطباق داشته باشد تا احتمال مطالبه حقوق ورودی یا ظن قاچاق از جانب گمرک کاهش یابد.
2-    در صورتی که در حین حمل، پلمپ گمرک شکسته شده و یا قسمتی از کالا سرقت ‌شود:
     1-2-    راننده موظف است بلافاصله مراتب را از طریق شماره‌های 88140071 و 09120376958 به اطلاع کارگزار بیمه و همچنین نزدیکترین گمرک به محل حادثه برساند.
    2-2-   راننده موظف است از نزدیکترین پاسگاه نیروی انتظامی و نزدیکترین گمرک به محل حادثه، بخواهد نسبت به تهیه گزارش فک پلمپ کالای ترانزیت، اقدام کرده و پس از الصاق پلمپ مجدد، کامیون به طرف گمرک مقصد هدایت شود.
3-    درصورتی که پس از گذشت 10 روز از زمان خروج کامیون (ها) از گمرک مبدا، کالا به گمرک مقصد تحویل نشود:
     1-3-    شرکت حمل و نقل موظف است مراتب را بلافاصله به کارگزار بیمه اطلاع دهد.
     2-3-   در صورت ظن قاچاق، شرکت حمل و نقل موظف است مراتب را به گمرکات مبدا و مقصد اطلاع دهد. این اطلاع بصورت کتبی و با ثبت آن در دبیرخانه گمرکات مربوطه قابل استناد خواهد بود.
     3-3-   در صورت ظن قاچاق، شرکت حمل و نقل بلافاصله از شرکت حمل‌کننده و رانندگان، تحت عنوان خیانت در امانت به صورت رسمی شکایت نماید.
4-    در صورتی که در گمرک مقصد یا در مسیر عبور، بنابه هر علت، گمرک یا نیروی انتظامی مبادرت به فک پلمپ نماید و مشاهده ‌شود که کالا و اسناد باهم مغایرت دارند:
     1-4-    شرکت حمل و نقل موظف است مراتب را بلافاصله به کارگزار بیمه اطلاع دهد.
     2-4-   شرکت حمل و نقل موظف است تصویر صورتمجلس گمرکی تهیه شده در محل را سریعا" برای کارگزار بیمه ارسال کند.
5-    در صورتی که کامیون به علت نقص فنی یا عذر موجه مجبور به توقف می‌شود:
     1-5-    در صورت طولانی شدن مدت توقف و احتمال اتمام مدت زمان پروانه ترانزیت، شرکت حمل و نقل مکلف است مراتب را به نزدیک‌ترین گمرک اطلاع تا با نظارت گمرک، بارگیری کالا در کامیون دیگر انجام و به طرف گمرک مقصد ادامه مسیر دهد.
     2-5-   چنانچه به هر دلیل، مدت زمان ترانزیت کامیون خاتمه یافت و اقدامی طبق بند 5-1 صورت نگرفت شرکت حمل و نقل مکلف است مراتب را بلافاصله به کارگزار بیمه اطلاع دهد.
6-    در صورتی که کامیون به علتی غیر از موضوع ترانزیت توسط نیروی انتظامی و یا سایر مراجع قانونی توقیف شود (مانند حمل مواد مخدر توسط راننده):
    1-6-    شرکت حمل و نقل موظف است مراتب را بلافاصله به کارگزار بیمه اطلاع دهد.
    2-6-    شرکت حمل و نقل موظف است مراتب را به گمرکات مبدا و مقصد اطلاع دهد. این اطلاع بصورت کتبی و با ثبت آن در دبیرخانه گمرکات مربوطه قابل استناد خواهد بود.
    3-6-    شرکت حمل و نقل موظف است بلافاصله با پی‌گیری و دریافت رای به ادامه مسیر کالای ترانزیتی از مراجع قضایی، کالای ترانزیتی را توسط کامیون دیگری حمل و به گمرک مقصد تحویل نماید.

مدارک مورد نیاز در صورت خسارت:

  •   اصل گواهی بیمه
  •   اظهارنامه ممهورشده توسط گمرک
  •   نامه مطالبه گمرک
  •   اسناد اقدامات قضایی گمرک

پرسش های متداول طرح ترانزیت