درباره ماکارگزاری‌بیمه چیست؟

کارگزاری‌بیمه چیست؟


اگر شرکت‌های بیمه برای فروش محصولات خود از شعب و نمایندگان بیمه استفاده می کنند، بیمه گذاران (خریداران) بیمه در مقابل میتوانند از مشاوران متخصص بیمه ای (کارگزاران بیمه) برای خرید بهترین محصول متناسب با نیاز خود بهره گیرند.
به عبارت دیگر بازوی فروش هر چه بیشتر محصولات بیمه برای شرکت های بیمه، شعب و نمایندگان‌ بیمه و بازوی خرید بهترین بیمه نامه متناسب با نیاز واقعی بیمه گذار، کارگزاری‌ بیمه است. کارگزاری‌ بیمه متخصص بیمه ای است که از جانب بیمه گذار مامور میشود با درک نیازهای واقعی وی، بهترین بیمه نامه از لحاظ پوشش بیمه ای و حق بیمه را از شرکت بیمه معتبر خریداری نماید.
نمایندگان بیمه تنها موظفند محصولات شرکت بیمه مطبوع خود را بفروشند اما کارگزاران بیمه به هیچ شرکت بیمه ای محدود نبوده و برای حفظ منافع موکلان خود (بیمه گذاران) از تمامی شرکتهای بیمه معتبر نرخ و شرایط بیمه را دریافت و با تخصص خود، بهترین پیشنهاد را به بیمه گذار ارائه می دهند.
اهمیت کارگزاران بیمه در خرید پوششهای بیمه ای تخصصی و حرفه ای که گاه بسیار پیچیده می شود، دو چندان است، چرا که در این بیمه نامه ها گاه یک جمله ذکر شده در شرایط و یا یک پرسش درج شده در فرم پیشنهاد میتواند سرنوشت بیمه گذار در دریافت خسارات گاه نجومی را زیر و رو نماید.
کارگزاران بیمه نماینده بیمه گذار جهت خرید بیمه نامه متناسب با نیازشان هستند، اما درآمد ایشان از محل کارمزدی است که از شرکت بیمه دریافت میکنند. کارمزدهای نمایندگان در خصوص هر نوع بیمه مشخص و براساس مصوبات بیمه مرکزی ‌ج.ا.ایران توسط شرکت بیمه پرداخت میشود و بیمه گذار نیازی به پرداخت وجهی مازاد بر حق بیمه جهت جبران خدمات کارگزار ندارد.
از دیگر خدمات کارگزاران بیمه به بیمه گذاران، ارایه مشاوره های تخصصی بیمه ای و همراهی با ایشان در دریافت خسارت از شرکت بیمه است.